"ยิงปืนเป็นเลิศ"
    
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่อง
"สนามยิงปืนที่มีมาตรฐานในระดับ ตร."