วันที่ 31 มีนาคม 2558 สอบวิ่ง สำหรับผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และว่ายน้ำ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ประจำปี 2558

โพสต์20 เม.ย. 2558 04:02โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments