วันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ประตู พลแสน เมืองนครราชสีมา พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ3 จัดส่ง นสต.ออกให้บริการ ตัดผมฟรี มีประชาชน และชาวต่างชาติ มาใช้บริการ จำนวนมาก

โพสต์20 ม.ค. 2559 20:10โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments