วันที่ 1-2 เมษายน 2558 สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สอบว่ายน้าและสอบวิ่ง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ประจำปี 2558

โพสต์20 เม.ย. 2558 04:14โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments