ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:32โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 05:35 ]
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.๓ ร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของ ตำรวจภูธรภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.๓ โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ 
วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.๓ เป็นประธาน
Comments