Untitled Post

โพสต์22 ม.ค. 2559 18:26โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น.  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นผู้แทนหน่วยระดับ บก. รับโล่รางวัล ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.Comments