ศฝร.ภ.3 ร่วมทอดกฐิน วัดสูง จอหอ

โพสต์15 พ.ย. 2558 01:15โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
โครงการจิตอาสาของข้าราชการฝ่ายปกครองและการฝึก นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 
โดย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์  ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.3 ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดสูง ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา

Comments