ศฝร.ภ.๓ โดย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.๓ ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘ หน่วยสอบ ๔ หน่วยสอบ ได้แก่ ศฝร.ภ.๓ , รร.บุญวัฒนา ,รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา

โพสต์20 มี.ค. 2558 00:02โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2558 00:21 ]
                                        


                                                                                  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Comments