ศฝร.ภ.๓ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกภาคสนามสำหรับนักเรียนอบรมหลักสูตร กอน.(สายครูอาจารย์) ระหว่างวันที่ ๑๘ ม.ค. - ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙

โพสต์20 ม.ค. 2559 19:57โดยสุดารัตน์ ไกร.


คลิกดูภาพเพิ่มเติม
Comments