ศฝร.ภ.3 จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

โพสต์15 พ.ย. 2558 01:21โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 58 08.30-15.00 น พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก ศฝร.ภ.3 จัดส่ง นสต
ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสังค
ม ..พัฒนา เส้นทางสัญจร ทางเข้าหมู่บ้าน จอหอ แลนด์
ต.โคกสูง อ.เมือง นครราชสีมา เพื่อให้ ประชาชน สัญญจรได้อย่างปลอดภัย ช่วงพักอาหารกลางวัน
มีประชาชนในพื้นที่ นำอาหารกลางวันมา สนับสนุนอย่างอบอุ่น...ครับ

Comments