รายงานตัวผู้สอบผ่านข้อเขียน นายสิบตำรวจ ประจำปี 2559

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:01โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สิทธิพันธ์ พุฒทอง รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 ตรวจความเรียบร้อยการรับรายงานตัวผู้สอบผ่านข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.2559
Comments