รับรายงานตัว นสต. รุ่น 7

โพสต์31 ต.ค. 2558 21:21โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.58 เวลา 08.00 น. ศฝร.ภ.3 รับรายงานตัว นสต.ร่น 7 รับหลักฐานการเงินและการย้ายทะเบียนบ้าน  พร้อมกันนี้ฝ่ายปกครองและการฝึกรับตัวเข้ากองร้อยเพื่อเตรียมพร้อมรับการฝึกอบรมต่อไป

Comments