รับรายงานตัว นสต. 7 ปี 2558

โพสต์28 ต.ค. 2558 22:42โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ศฝร.ภ.3 รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น นสต. รุ่น 7 พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3

Comments