ประดับยศข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.3

โพสต์13 ก.พ. 2560 04:49โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.45 น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน รรท.ผบก.ศฝร.ภ.3 ได้ประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ณ สำนักงาน ผบก.ศฝร.ภ.3

  
  
  
Comments