พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึง ยศ ร.ต.อ. ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์5 มี.ค. 2558 23:13โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2558 23:41 ]                                                                                             คลิกดูภาพเพิ่มเติม
Comments