พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองและการฝึก เข้าร่วมพิธีมอบหมวกกากีทรงตึงให้กับข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตร กอส.) วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โพสต์10 ส.ค. 2558 03:25โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments