พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์10 ส.ค. 2558 03:15โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments