พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ (กอป.) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โพสต์10 ส.ค. 2558 03:22โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments