พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.3 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ลานฝึกหน้าศาลาสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3

โพสต์20 เม.ย. 2558 03:54โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments