พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิรูประบบงานตำรวจด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑

โพสต์8 ส.ค. 2561 21:06โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 21:41 ]ดูรูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/policetraining3
Comments