พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:18โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.  พ.ต.อ.สมพงษ์ เที่ยงธรรม ผกก.บศ.ศฝร.ภ.๓ ข้าราชตำรวจ ศฝร.ภ.๓ 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร กดต. และ บ.เทสโก้ โลตัส (จอหอ)   ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ศาลาสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.๓

  

  

Comments