พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 17:38โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
วันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.๓
เป็นประธาน พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศฝร.ภ.๓


Comments