พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

โพสต์8 ก.พ. 2559 18:12โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ชั้น ๒ ศฝร.ภ.๓ พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
Comments