พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โพสต์25 เม.ย. 2559 23:13โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ชั้น ๒ ศฝร.ภ.๓ พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments