พิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.3

โพสต์25 เม.ย. 2559 23:45โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
เมื่อวันจันทร์ที่ 7  มีนาคม  2559 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.3 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลาสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3

Comments