พิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:41โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3
Comments