พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.๕๓ ปีขึ้นไป แบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร

โพสต์13 ก.พ. 2560 04:53โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน รรท.ผบก.ศฝร.ภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.๕๓ ปีขึ้นไป แบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.๓

  

  
Comments