พิธีเปิดหลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต.7

โพสต์13 ก.พ. 2560 04:44โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
วันที่ 3 ตุลาคม  2559  ฝ่ายปกครองและการฝึก โดย พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ ผกก ฝ่ายปกครอง ทำการมอบธง และเปิด
หลักสูตร พิทักษ์สันติ ให้กับ นสต .7 โดยมีกิจกรรม นำเข้าสู่บทเรียน ต่อเนื่อง จนถึงเวลา 20.30 น

  

  

  

  

  Comments