พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร กอส.

โพสต์27 ต.ค. 2558 23:21โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.คีรีศํกดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กอส. ของ ศฝร.ภ.3 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3
Comments