มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร นสต. (ภ.3)

โพสต์30 ต.ค. 2558 00:08โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. (ภ.3) พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลเรียนดี แก่ นสต. (ภ.3) ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3

Comments