โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศฝร.ภ.3

โพสต์26 เม.ย. 2559 00:22โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบก.ศฝร.ภ.3 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.๓ , นสต. และคณะครูโรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา ร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ศฝร.ภ.3 สุขสันต์ วันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ผบก.ศฝร.ภ.3
Comments