โครงการจิตอาสากับนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลวิทยา

โพสต์22 ต.ค. 2558 20:55โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นสต.รุ่น 6 ร้อย 2 ร่วมโครงการจิตอาสากับนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

                  

                  


Comments