ฝึกอบรมทบทวน หลักสูตร 5 สายงาน

โพสต์2 พ.ย. 2558 22:34โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน 5 สายงาน ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.3 จำนวน 250 นาย ระหว่างวันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศฝร.ภ.3

Comments