จิตอาสาในกิจกรรม Bike For Dad

โพสต์21 ธ.ค. 2558 11:55โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค. 2558 ฝ่ายปกครองและการฝึก นำนักเรียน นสต. ร่วมอำนวยความสะดวก และ แจกน้ำดื่ม ตามเส้นทาง ของนักปั่นจักรยาน ในกิจกรรม BIKE FOR DAD ณ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

  Comments