กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3

พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิรูประบบงานตำรวจด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑

โพสต์8 ส.ค. 2561 21:06โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 21:41 ]
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/policetraining3

พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ ๑๘๐ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:30โดยสุดารัตน์ ไกร.

พล.ต.ต.สุรพล  แก้วขาว  รอง ผบช.ภ.๓  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ ๑๘๐ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ เมื่อวันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมแข่งกีฬา หลักสูตร สว. รุ่นที่ 180 ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:12โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 20:15 ]


พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:52โดยYada Rattanakumnerd   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 05:58 ]

วันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 19.00 น.  พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะข้าราชการตำรวจศฝร.ภ.3 พร้อมครอบครัวและ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร กดต.53 นักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3

  

  
พิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:41โดยYada Rattanakumnerd

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:32โดยYada Rattanakumnerd   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 05:35 ]

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.๓ ร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของ ตำรวจภูธรภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.๓ โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ 
วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.๓ เป็นประธาน
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:25โดยYada Rattanakumnerd   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 05:33 ]

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2560  เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.3 , พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี


พิธีบำเพ็ญกุศลพิธีสตมวาร

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:21โดยYada Rattanakumnerd

วันนี้( 20 ม.ค.60) เวลา 07.00 น.พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.3 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมสารสิน ภ.3
พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:18โดยYada Rattanakumnerd

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.  พ.ต.อ.สมพงษ์ เที่ยงธรรม ผกก.บศ.ศฝร.ภ.๓ ข้าราชตำรวจ ศฝร.ภ.๓ 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร กดต. และ บ.เทสโก้ โลตัส (จอหอ)   ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ศาลาสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.๓

  

  

ประชุมบริหารภ.3 ประจำเดือนมกราคม 2560

โพสต์13 ก.พ. 2560 05:13โดยYada Rattanakumnerd

วันทื่ 9 ม.ค.2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วณัฐ อรรถกวิน ผบก.ศฝร.ภ.3 ร่วมประชุมบริหารภ.3 ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 โดยมี พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธานที่ประชุม


1-10 of 82