ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 5 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์24 ก.พ. 2563 02:47โดยสุดารัตน์ ไกร.

Comments