ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์2 ส.ค. 2560 21:23โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 21:28 ]
หมายเหตุ  *****
1. แบบรูปเรือนแถวอยู่ในระหว่างสแกนจากรูปเล่ม   จะสามารถดาวน์โหลดรูปแบบเต็มได้ เมื่อประกาศประกวดราคารอบจริง 
2.ตัวอย่างของแบบรูป สามารถดูได้ที่หัวข้อไฟล์ " ลงประกาศเรือนแถว" ด้านล่าง
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
ĉ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
ĉ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:23
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
2 ส.ค. 2560 21:25
Comments