ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงผลิตกระสุน จำนวน 1 หลัง โดยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2564

โพสต์4 ส.ค. 2564 18:41โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2564 19:32 ]
ċ
12058-64 แบบอาคารโรงผลิตกระสุน.rar
(51029k)
สุดารัตน์ ไกร.,
4 ส.ค. 2564 19:44
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
4 ส.ค. 2564 19:56
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
4 ส.ค. 2564 19:58
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
4 ส.ค. 2564 19:32
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
4 ส.ค. 2564 18:43
Ĉ
สุดารัตน์ ไกร.,
4 ส.ค. 2564 18:44
Comments