ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 120 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์16 ต.ค. 2559 03:47โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2559 03:51 ]

ċ
59106066678_25591016174249_2.zip
(141k)
สุดารัตน์ ไกร.,
16 ต.ค. 2559 03:47
ċ
tb_6583.zip
(8839k)
สุดารัตน์ ไกร.,
16 ต.ค. 2559 03:50
ċ
ปร4 5 6 ปรับปรุง.rar
(43k)
สุดารัตน์ ไกร.,
16 ต.ค. 2559 03:47
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
17 ต.ค. 2559 00:03
Comments