ประกวดราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน

โพสต์4 พ.ค. 2559 10:19โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
Comments