ประกวดราคาจ้างบรการรถยนต์บัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โพสต์4 พ.ค. 2559 10:16โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์บัสโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกดูรายละเอียด
Comments