ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงผลิตกระสุน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 ส.ค. 2564 23:12โดยสุดารัตน์ ไกร.

ċ
12058-64 แบบอาคารโรงผลิตกระสุน.rar
(51029k)
สุดารัตน์ ไกร.,
11 ส.ค. 2564 00:33
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
10 ส.ค. 2564 23:12
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
10 ส.ค. 2564 23:12
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
10 ส.ค. 2564 23:12
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
10 ส.ค. 2564 23:12
Comments