ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๕ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์10 มี.ค. 2563 20:58โดยสุดารัตน์ ไกร.

Comments