ประกาศ ขายทอดตลาด อาคารบ้านพักเดี่ยวของทางราชการ จำนวน 4 หลัง

โพสต์14 ธ.ค. 2558 17:33โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2558 17:34 ]
หากมีข้อสงสัย  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-139  ต่อ ห้องการเงิน  หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4420-3806
ą
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ธ.ค. 2558 17:33
ą
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ธ.ค. 2558 17:33
ą
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ธ.ค. 2558 17:33
Comments