ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๒๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์27 ต.ค. 2559 01:46โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 02:43 ]

ċ
6583 แบบอาคารนักเรียนนายสิบ ศร.จุ 120คน(ค่ายธนรัชต์)อ.ปรานบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์.rar
(8658k)
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 02:00
Ĉ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 01:46
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 01:46
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 01:46
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 01:46
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 02:15
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 02:39
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
27 ต.ค. 2559 02:39
Comments