ข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน ๔ ชุด

โพสต์13 ธ.ค. 2560 01:47โดยสุดารัตน์ ไกร.


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐาน

โพสต์6 ธ.ค. 2560 20:01โดยสุดารัตน์ ไกร.

แก้ไขรายการ  โต๊ะผู้สอน   เจาะจงเป็นโต๊ะข้าราชการระดับ ๖

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพของทางราชการ

โพสต์17 ต.ค. 2560 03:23โดยสุดารัตน์ ไกร.


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน

โพสต์12 ต.ค. 2560 01:42โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 04:00 ]


1-10 of 62