ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ เรื่อง การเลือกตำแหน่งของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์26 มิ.ย. 2559 23:55โดยสุดารัตน์ ไกร.

Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
26 มิ.ย. 2559 23:55
Comments