ประกาศ รับสมัคร หลักสูตรรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๒

โพสต์19 มิ.ย. 2561 18:27โดยสุดารัตน์ ไกร.
วันเวลาฝึกอบรม   ๘,๑๕,๒๒,๑๙ ก.ค. ๖๑ และ ๕ ส.ค. ๖๑  รวม๕ วัน  แบบไป-กลับ

****ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง  ตั้งแต่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ - ๓ ก.ค. ๖๑  เว้นวันหยุดราชการ****

***ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ๒,๐๐๐ บาท***
Comments