ประกาศเพิกถอนรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายในรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๔ ราย

โพสต์26 ม.ค. 2560 19:52โดยสุดารัตน์ ไกร.

Comments