ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

โพสต์5 ก.พ. 2558 03:03โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2558 03:31 โดย Yada Rattanakumnerd ]
    
สมัครได้โดยตรงที่ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx


Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
5 ก.พ. 2558 03:03
Comments